Sjelesorg på chat?

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Sjelesorg på chat noe å satse på?

Bruker vi ikke nok tid på nettbrett telefoner og tv skjermer fra før? Det er kanskje tanken du får når du hører om sjelesorg på chat. Marie Holmen har i sin masteroppgave dykket inn i tematikken sjelesorg på chat, og fremlagt flere positive elementer i å motta sjelesorg tilbud gjennom chat-tjeneste.

I Nettkirken som drives av Sjømannskirken og Den norske kirke har hun interjuvet fire prester som arbeider i chat-tjenesten til Nettkirken.

Holmen sin problemstilling for masteroppgaven er slik: Hva er egenarten ved sjelesorg på chat, og hvordan kan det være god sjelesorg når man ikke ser konfidentens ansikt?

I oppgaven har hun spurt prestene hva de vil trekke frem som positive trekk ved chat-tjenesten som form i sjelesorg.

Anonymitet

Et moment som trekkes frem av de fire prestene som Holmen har interjuvet, er anonymiteten til konfidenten ved chat-tjenesten i sjelesorgen. I sjelesorg samtalen er konfidenten helt anonym. Prestene opplever at anonymiteten gjør at man våger å dele mye, fordi man slipper å se noen i ansiktet når man deler. Det skal også påpekes at det som er unikt med sjelesorg tilbudet i Nettkirken er at i denne chat- tjenesten, så vet konfidenten hvilken prest eller diakon han snakker med gjennom at de kan velge navn og bilde på den ansatte i Nettkirken sin nettside, før man går inn i chat-samtalen. På den måten er ikke tilbudet så anonymt, som ved for eksempel sjelesorg chat-tilbud der begge parter er anonyme. Holmen presiserer at informantene som ble interjuvet, understreker at man kommer raskere til kilden av problemet, trolig fordi man har den anonymiteten man har. Kanskje terskelen til å få hjelp eller samtale ligger i nettopp dette, at man slipper å utlevere sitt navn eller sitt ansikt. I sin masteroppgave understreker Holmen at det ikke kun er konfidenten som kan sette pris på anonymitet, men at dette kan gjelde for sjelesørgeren også. Selv om sjelesørger sitt navn er synlig for konfidenten, er det likevel slik at sjelesørger kan få tenke i et eget rom der ikke ansiktet til konfident vises, mens man tenker og skriver i chatten.

Når som helst og hvor som helst

Et annet positivt moment som prestene trekker frem, er mulighetene i sjelesorg-chat. Når og hvor som helst kan man kan gå inn på nett og ha en chat-samtale. Det er ikke avhengig av om du er hjemme eller på reise, om du er i Norge eller et helt annet sted i verden. Så lenge du har en pc, mobil og nettilgang, så er tilbudet der. Dette understreker fleksibiliteten i chat tjenesten, i forhold til et sjelesorg tilbud som er avhengig av avtale, med tid og sted mellom to parter. Her kan man se for seg at kanskje spontaniteten har mer plass, ved at man tar initiativ når man har mot, eller motivasjon til å gjøre det. Enkelte av informantene forteller om mennesker som tar kontakt på kveldstid da kvelder kan være preget av ensomhet og mye tid alene hjemme. Videre forteller andre om hvordan folk har tatt kontakt på bussen og andre steder de befinner seg på, i hverdagen sin.

Krever mye av sjelesørger

Holmen understreker gjennom sin master oppgave at gode ferdigheter hos den ansatte er viktig i sjelesorgsamtalen. Ferdighetene som kreves, handler om at når en samtale er ansikts og kroppsløs, som er aktuelt i chat som kommunikasjonsform, så kreves våkenhet for hvordan man skal tolke det som skrives og ikke minst at man er bevisst hva man selv skriver i chatten som sjelesørger. Informantene bekrefter at de gjennom sjelesorg tjenesten som utøves med kun tekst, så utvikles den muntlige dialog evne, og dette igjen oppleves som en fordel i møte med prekener og gjennom andre samtaler som prest. Informantene drar frem sjelesorgtjenesten som noe som betyr mye både på det profesjonelle og private plan, i hva jobben gir dem av erfaring og kunnskap som de forvalte videre i eget liv og arbeid.

Mer forskning fra konfidentens side

Holmen understreker i sine funn, at det trengs mye mer forskning om sjelesorgsamtale gjennom chat. Særlig påpeker hun behov for mer forskning på konfidenten sin opplevelse av sjelesorg på chat. Holmen har skrevet en masteroppgave som er fra informanten sin synsvinkel, mye for å bevare den anonymitet som er utfordrende å holde om man skulle skrive en master fra konfidenten sin side.

Kirken må være der folk er

Et viktig moment som jeg synes Holmen får godt frem, er at kirken og et sjelesorgtilbud bør være der folk lever og er. Vi kan ikke forvente at folk kommer til kirken. Hun understreker at kirken må komme dit folk er, og her synes jeg at chattetjenesten er et godt eksempel på nettopp dette. I konklusjonen av Holmen sin masteroppgave, peker hun på at i en ideell verden så ville det kanskje ikke vært et problem å se en person ansikt til ansikt. Likevel, vi lever ikke i en ideell verden. Så lenge vi er i en verden som både er preget av skam og der det for mange er unaturlig å søke kirkens rom eller hvor det koster for mye, så vil nettopp Nettkirken sitt chat sjelesorg tilbud ha en viktig funksjon for mange mennesker.

Avslutning

Holmen understreker at det er mange positive sider ved sjelesorg på chat. Muligheten i å kunne benytte seg av tjenesten når og hvor som helst er et positivt trekk. I tillegg er det slik at anonymiteten har sine positive sider, ved at tung tematikk ofte kommer raskt frem i sjelesorg tilbudet i Nettkirken, trolig fordi man slipper å vise ansikt og kropp i møte med den som er prest eller diakon i samtalen. Det er likevel ingen tvil om at informanter i Holmen sitt studie, betrakter at gode tolknings og kommunikasjons ferdigheter er viktige evner i chat tjenesten.

Skrevet av: Lena

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Lag nettstedet ditt med WordPress.com
Sett i gang
%d bloggere like this: